Próxima Asamblea

DATA DA PRÓXIMA ASAMBLEA ORDINARIA:  

VENRES 1 DE DECEMBRO DE 2023 20:00 (1ª Convocatoria) 

Venres 1 de Decembro de 2023 20:30 (2ª Convocatoria)

Orde do día

1.       Aprobación da Acta Anterior

2.       Renovación da Xunta Directiva para o próximo curso 2023-24

3.      Estatutos

4.      Libro de socias

5.      Tesourería: estado de contas

a. Peche de contas Curso 2022-23

b. Inventario de Equipos

6.       Infrastructuras

a.       Convocatoria Asamblea Pacífica 15 Xuño

b.      Chan Ximnasio e Infantil 

c.      Acondicionamento Acústico Comedor e Ximnasio

d.      Plan de Eficiencia Enerxética 

7.       Eventos

a.       Almanaque 2023

b.       Visita apalpador

c.       Festas: Chocolatada de nadal / Festa entroido

d.      Obradoiros de fin de semana para familias (artesáns locais)

8.      Subvencións, Obradoiros e Charlas

9.      Extraescolares  Curso 2023-24

10.   Temas presentados polos Pais/Nais Delegad@s da clase

11.    Rogos e Preguntas 12.       Transporte Escolar 2023-24


As Asambleas de socios  é un momento moi importante para o correcto funcionamento do ANPA. E gostaríamos contar co máximo número de soci@s nestas reunions.


Onde serán as Asambleas? 

De forma telemática poderás unirte  dende o teu móbil/ordeador mediante o link a Google Meetings que enviaremos por whatsapp ás persoas que nos indiquen o seu interese en unirse por este medio.


Por qué é importante acudir?  Porque é o momento onde: